Farmartjänst i Mellerud ek för

Västra Götalands län

Information

Farmartjänst i Mellerud ek för hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mellerud som är den kommunen där Farmartjänst i Mellerud ek för finns. I Mellerud så finns det många olika Ekonomisk förening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Farmartjänst i Mellerud ek för tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Farmartjänst i Mellerud ek för har haft sedan 1994-01-01. Farmartjänst i Mellerud ek för har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Farmartjänst i Mellerud ek för så kan ni göra det genom att skicka er post till Järn Bön , 464 93, Mellerud men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Mellerud arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Farmartjänst i Mellerud ek för har idag 716447-7734 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Claes Börje Olsson och ; Bengt Hjelte, var för sig. är den som för stunden ansvarar för Farmartjänst i Mellerud ek för

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intres- sen genom ekonomisk verksamhet förmedling av uppdrag till medlem- marna vilka deltar med egen arbetsinsats och genom utförande av tjänster uppdrag.

I Farmartjänst i Mellerud ek för så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Eric Claes Börje som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Fredriksson Sven Åke som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjelte Bengt som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Sven-Olof Axel som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Gustaf Tomas Birgersson som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson Niclas som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot.