QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG

Västra Götalands län

Information

QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG är ett av många verksamheter som finns i Mellerud. Det är nämligen den kommunen som QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1991-10-01. Men sedan 1991-01-01 så har QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Qvantenburgs Säteri 1, 464 93, Mellerud. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0521-33089.

Mellerud arbetar för att verksamheter som QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva djurhållning och växtodling, äga och för- valta fastigheter, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG och det är följande personer, Kvantenå, Sören Gunnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvantenå, Eva Margaretha som är född 1948 och har titeln Suppleant, Kjörling, Per Magnus Thore som är född 1951 och har titeln Revisor, Kjörlings Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för QVANTENBURGS SÄTERI AKTIEBOLAG är 556433-8548.