AB Melleruds Bostäder

Västra Götalands län

Information

AB Melleruds Bostäder är en verksamhet som finns i Mellerud. I AB Melleruds Bostäder finns det lite olika personer som är förknippade och det är Mattsson, Arne Benny Jörgen som är född 1961 och har titeln Extern VD, Enander, Bengt Arne Gunnar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Berglöv Hermansson, Lisbet Camilla som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Tommy William som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Per-Olof som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Siv Inger som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotArvidsson, Karl-Åke som är född 1963 och har titeln Suppleant, Bohlin, Kent Gunnar Benny som är född 1953 och har titeln Suppleant, Briving, Annika Birgitta Catharina som är född 1965 och har titeln SuppleantLorentsson, Johan Ingemar som är född 1971 och har titeln SuppleantMagnusson, Egon Joacim som är född 1968 och har titeln SuppleantBlomberg, Lars Gösta som är född 1948 och har titeln RevisorGustafsson, Bo Magnus som är född 1971 och har titeln RevisorssuppleantMagnusson, Gustav Evert som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorOlsson, Eric Claes Börje som är född 1949 och har titeln LekmannarevisorRåberg, Inger Linnéa som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorBrink Gullin, Ingela Megan Felicia som är född 1956 och har titeln LekmannarevisorssuppleantDöse, Gunilla Marianne som är född 1935 och har titeln LekmannarevisorssuppleantDeloitte AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med AB Melleruds Bostäder så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå AB Melleruds Bostäder på telefon 0530-36080.

Bolaget skall förvärva, avyttra, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, -industri- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar och bostadsrättsandelar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. Bolaget äger därutöver rätt att bedriva uthyrnings- och därmed förenad verksamhet med anknytning till besöksnäringen inom Melleruds kommun.

Idag är AB Melleruds Bostäder av bolagstypen Aktiebolag.

AB Melleruds Bostäder är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Mellerud arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

AB Melleruds Bostäder innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1996-01-01 och AB Melleruds Bostäder är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1996-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för AB Melleruds Bostäder så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Enander, Bengt Arne Gunnar -Mattsson, Arne Benny Jörgen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Melleruds Bostäder har 556528-4329 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.